.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2017.

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Evidencija postupaka javne nabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2017 godinu

 

Plan nabave

Plan nabave

Izmjene i dopune plana nabave

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

   

 
 Izvješća o javnoj nabavi
Nalazite se ovdje: Home Arhiva Arhiva podataka Javna nabava 2017