.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 Predmet poslovanja

Osnovne djelatnosti Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije su:

 

-         upravljanje županijskim i lokalnim cestama,

-         projektiranje i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za županijske i

lokalne ceste,

-         građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,

-         održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta,

-         vođenje podataka o županijskim i lokalnim cestama,

-         informatizacija sustava županijskih i lokalnih cesta,

-         obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti županijskih i lokalnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,

-         priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

-         odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama,

-         organizacija naplate objekata s naplatom na županijskim i lokalnim cestama,

-         izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sl. za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva i Županije,

-         poduzimanje mjera za očuvanje i zaštitu okoliša,

-         uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila, te drugih stvari sa županijskih i lokalnih cesta,

-         sudjelovanje u pripremi izrade elaborata za strategiju razvitka županijskih i lokalnih cesta, a naročito pri utvrđivanju temeljnih mjera za građenje i potrebe održavanja,

-         sudjelovanje u pripremi izrade-godišnjeg programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Nalazite se ovdje: Home Naslovnica Predmet poslovanja