.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

   

  Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4178 u naselju Davor


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:  24.03.2020 godine do 10.00 sati 

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

 

  Predmet nabave - Rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta Ž4202 i Ž4187 (Trnjani-Šušnjevci)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude:   godine do  sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Izvješće o javnoj nabavi 2020