.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Natječaji

KLASA: 023-01/21-03/07
URBROJ: 2178/01-38-01/02-21-09
Slavonski Brod, 24. rujna 2021. god.

 Na temelju članka 38. i 39. te članka 42. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i čl.12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije, Upravno vijeće dana 24. rujna 2021. godine donijela slijedeću

O D L U K U 

o izboru i imenovanju ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko - posavske županije

 Za ravnateljicu Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije imenuje se Olivera Maglić, OIB: 32649480377, Stjepana pl. Horvata 8, Slavonski Brod, diplomirana inženjerka strojarstva.

Originalan tekst - pdf  

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (,, Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127 / 19) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske Županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske donosi:

 

       ODLUKU O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Originalan tekst - pdf

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-03/08
UR.BROJ: 2178/01-30-01/02-20-07
Slavonski Brod, 10. rujna 2021.godine

POZIV ZA USMENI INTERVJU KANDIDATA

koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljenog u Narodnim novinama 93/2021 (25. kolovoza 2021. godine).

Usmeni intervju održati će se 16. rujna 2021. godine (četvrtak) u prostorijama Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije ( I. kat, sala za sastanke) prema slijećem rasporedu:

 09:00 sati

 1.      Željko Kovačević

Original tekst skeniran -- pdf                                   

 
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-03/07
UR.BROJ: 2178/01-38-01/02-21-06
Slavonski Brod, 07. rujna 2021.godine

POZIV ZA USMENI INTERVJU KANDIDATA

koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljenog u Narodnim novinama 93/2021 (25. kolovoza 2021. godine).


Original tekst skeniran -- pdf                                   

 

Temeljem članka 39.,članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine" 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije, te odluke o raspisivanju natejčaja za izbor i imenovanje ranvatelja, KLASA: 023-01/21-03/07, UR. BROJ:2178/01-38-01/2/21-01, od 16. kolovoza 2021. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste raspisuje: 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Original tekst skeniran -- pdf                                       Original tekst - word

 
Putanja natječaja objavljeno u Narodnim novinama:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321479.html
 
 

Temeljem članka 39.,članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine" 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), članka 14. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije, te odluke o raspisivanju natejčaja za izbor i imenovanje ranvatelja, KLASA: 023-01/20-03/08, UR. BROJ:2178/01-38-01/1/20-01, od 11.rujna 2020. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste raspisuje: 

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Original tekst skeniran -- pdf                                       Original tekst - word

 
Putanja natječaja objavljeno u Narodnim novinama:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304162.html
 
 

Sukladno članku 43. Zakona o ustanovama  (Narodne novine" 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), te članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Brodsko posavske županije, Upravno vijeće dana 30.rujna 2020. godine donosi : 

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG  NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Original tekst -- pdf                                       Original tekst - word

 
 Tekst objavljen u narodnim novinama:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305368.html
 
 

Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama ( Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i Odluke o imenovanju povjerenstva za prodaju službenog automobila od 20.siječanj 2020. godine,  Županijske uprave za ceste Brodsko-posavske županije objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PRODAJU SLUŽBENOG OSOBNOG MOTORNOG VOZILA PUTEM JAVOG  NADMETANJA PISANIM PUTEM

Dokumenti:

Javni poziv za prodaju službenog osobnog motornog vozila

Nalazite se ovdje: Home Informacije Natječaji