.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2021

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017,144/2020) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2021. godinu. Plan nabave za 2021. godinu je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 14. siječnja 2021. godine.

Plan nabave za 2021. godinu objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave R.Hrvatske - https://eojn.nn.hr/oglasnik

  

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

Podkategorije

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava