.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

   

Predmet nabave - Rekonstrukcija dionice lokalne ceste L 42020 (Gornji Crnogovci -A3)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- doc  -- pdf

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude: 03.09.2021. godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  --  doc

o   Odluka o odabiru   -- doc  

o   Ugovor   -- pdf  

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdf


Predmet nabave - Gradnja dionice na lokalnoj cesti L 41068 (Lovčić-granica BPŽ) 


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- pdf -- doc

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude:  09.03.2021 godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  -- pdf

o   Odluka o odabiru   -- pdf

o   Ugovor   -- pdf    

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdfPredmet nabave - Gradnja dionice na lokalnoj cesti L 42046 (Mala Kopanica - Novi Grad) 


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- pdf -- doc

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude: 16.03.2021. godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  -- doc  -- pdf

o   Odluka o odabiru   -- pdf  -- doc

o   Ugovor   -- pdf   

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdfPredmet nabave - Gradnja dionice na županijskoj cesti Ž 4159 (Brđani - Ž 4158) 


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- pdf 

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude: 16.03.2021. godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  --  pdf

o   Odluka o odabiru   -- pdf  

o   Ugovor   -- pdf   

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdfPredmet nabave - Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije na razdoblje od 2 (dvije) godine. 


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- pdf 

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude: 07.07.2021. godine do 10.00 sati

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  --  pdf

o   Odluka o odabiru   -- pdf  

o   Ugovor   -- pdf   

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdf

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Javna nabava Izvješće o javnoj nabavi 2021