.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2019

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Evidencija postupaka javne nabave

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2019. godinu. Plan nabave za 2019. godinu je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 15. siječnja 2019. godine.

Plan nabave za 2019. godinu objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave R.Hrvatske - https://eojn.nn.hr/oglasnik

Plan nabave

 

 

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Javna nabava Javna nabava 2019