.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE l 42046 (Ž4218-MALA KOPANICA)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42046 (Ž4218-Mala Kopanica).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 24. ožujka 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4178 U NASELJU DAVOR

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste ž 4178 u naselju Davor.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 14. veljače 2020. godine do 25. veljače 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ŽUPANIJSKIH CESTA ž 4202 I ž 4187 ( TRNJANI – ŠUŠNJEVCI )

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Rekonstrukcija raskrižja županijskih cesta ž 4202 i ž 4187 ( Trnjani – Šušnjevci )

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 26. veljače 2020. godine do 4. ožujka 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE L42020 (GODINJAK-LAZE)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Rekonstrukcija lokalne ceste L42020 ( Godinjak-Laze ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 05. svibnja 2020. godine do 12. svibnja  2020. godine. 

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE L42036 IZMEĐU NASELJA SLOBODNICA I KANIŽA

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 između naselja Slobodnica i Kaniža.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 19. svibnja 2020. godine do 26. svibnja  2020. godine. 

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


IZVANREDNO ODRŽAVANJE DIONICE ŽUPANIJSKE CESTE Ž4203 ( KROZ NASELJE ŽIVIKE)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Izvanredno održavanje dionice županijske ceste Ž 4203 (kroz naselje Živike).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 10. studenoga 2020. godine do 16. studenoga 2020. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Javna nabava Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetktima 2020