.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

OBNOVA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L41068 (LOVČIĆ - GRANICA BPŽ)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Gradnja dionice na lokalnoj cesti L41068 (Lovčić - granica BPŽ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 29. siječnja 2021. godine do 5 veljače 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

GRADNJA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L42046 ( MALA KOPANICA - NOVI GARAD)

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet GRADNJA DIONICE NA LOKALNOJ CESTI L42046 ( MALA KOPANICA - NOVI GARAD).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 8. veljače 2021. godine do 15. veljače 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

GRADNJA DIONICE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž4159( BRĐANI - Ž4158 )

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmetGRADNJA DIONICE NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž4159( BRĐANI - Ž4158 ).

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 23. ožujka 2021. godine do 29. ožujka 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NA RAZDOBLJE OD (DVIJE) GODINE

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE NA RAZDOBLJE OD (DVIJE) GODINE.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 01. lipnja 2021. godine do 08. lipnja 2021. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


 

REKONSTRUKCIJA DIONICE LOKALNE CESTE L42020 ( GORNJI CRNOGOVCI-A3)

 

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet REKONSTRUKCIJA DIONICE LOKALNE CESTE L42020 ( GORNJI CRNOGOVCI-A3)

 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 27. srpnja 2021. godine do 03. kolovoza2021. godine.

 

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Javna nabava Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjetktima 2021