.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Financijski plan za 2020

Dokumentacija za javnu objavu.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: planovi i izvještaji za 2020. godinu.
Datum objave: 21.12.2019.

Dokumenti:

 Financijski plan za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022.g.
 
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunski korisnika. Potvrda o preuzetom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. (01.siječanj 2019. g -31. prosinca 2019. g.)
 
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunski korisnika.  (01.siječanja  2020-30. lipnja 2020. g.)
 
 Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana za 2020. godinu

 Odluka o prihvačanju polugodišnjeg izvještaja
 
 Finanacijski izvještaji Županijske uprave za ceste BPZ - 30.06.2019
 FINA - potvrda o preuzetom financijskom izvještaju
 
Izmjene i dopune plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko -posavske županije u 2019.godini i prve izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu te projekcija za 2020. i 2021. godinu
Nalazite se ovdje: Home Akti ŽUC-BPZ