.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Dokumentacija za javnu objavu.

 

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije
Naslov: planovi i izvještaji objavljeni u 2022. godinu.
Datum objave: 01.01.2022.

Dokumenti:

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023 i 2024.g. -  PDF 
 
Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunski korisnika. Potvrda o preuzetom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika. (01.siječanj 2021. g -31. prosinca 2021. g.)  - (objavljeno 10.02.2022.g) - PDF
 
Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1.siječanj - 31.prosinac 2021.godine - PDF
 
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - za razdoblje 1.siječanj 2021. do 31.prosinac 2021. - PDF
 
Nalazite se ovdje: Home Akti ŽUC-BPZ Finan.plan 2022