Zaključci upravnog vijeća

Objavljeno Srijeda, 01 Veljača 2017 13:28
 
Zaključak sa 21. sjednice upravnog vijeća

Zaključak sa 22. sjednice upravnog vijeća

Zaključak sa 23. sjednice upravnog vijeća

Zapisnik sa 24. sjednice upravnog vijeća

Zaključak sa 1. sjednice upravnog vijeća 2018 g.

Zaključak sa 2. sjednice upravnog vijeća 2018 g.

Zapisnik sa 3. sjednice upravnog vijeća 2018 g.

Zaključak sa 4. sjednice upravnog vijeća 2018 g.

Zaključak sa 5. sjednice upravnog vijeća 2018 g.

Zaključak sa 6. sjednice upravnog vijeća 2018 g.

Zaključak sa 7. sjednice upravnog vijeća 2019.g.

Zaključak sa 8. sjednice upravnog vijeća 2019.g.

Zaključak sa 9. sjednice upravnog vijeća 2019.g

Zaključak sa 10. sjednice upravnog vijeća 2019.g

Zaključak sa 11. sjednice upravnog vijeća 2019.g