.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Dokumentacije o nabavi za 2019

Popis gospodarskih subjekata sa sukobom interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ( NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2019. godinu. Plan nabave za 2019. godinu je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 15. siječnja 2019. godine.

Plan nabave za 2019. godinu objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave R.Hrvatske - https://eojn.nn.hr/oglasnik

  

Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( Narodne novine 101/17 )  prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE L 42036 (IZMEĐU NASELJA KANIŽA I BODEGRAJ

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L42036 (između naselja Kaniža i Bodegraj). Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 15. srpnja 2019. godine do 22. srpnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.


GRADNJA DIONICE LOKALNE CESTE l 42046 IZMEĐU NASELJA MALA KOPANICA I NOVI GRAD

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet gradnja dionice lokalne ceste L42046 između naselja Mala Kopnica i Novi Grad. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 03. lipnja 2019. godine do 10. lipnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

        RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUĆJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE       

       Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.10.2019. do 31.12.2021. godine. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 13. svibnja 2019. godine do 21. svibnja 2019. godine.

U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

    OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI LOKALNE CESTE L42036 IZMEĐU NASELJA BEBRINA I SLAVONSKI KOBAŠ

        Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42036 između naselja Bebrina i Slavonski Kobaš. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 01. travnja 2019. godine do 09. travnja 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

  OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4100 U NASELJU SREDNJI LIPOVAC         

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4100 u naselju Srednji Lipovac

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 05. ožujka 2019. godine do 11. ožujka 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

   

     OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4210 OD NASELJA TRNJANSKI KUTI KROZ KUTSKU ŠUMU

          Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog  dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž 4210 OD NASELJA TRNJANSKI KUTI KROZ KUTSKU ŠUMU.

 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 12. veljače 2019. godine do 19. veljače 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

   
    OBNOVA KOLNIKA NA DIONICI ŽUPANIJSKE CESTE Ž4139 IZMEĐU NASELJA CERNIK I ŠAGOVINA CERNIČKA

          Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prijedlog dokumentacije za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet: Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4139 između naselja Cernik i Šagovina Cernička

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima traje od 18. veljače 2019. godine do 25. veljače 2019. godine.

 U navedenom vremenu Županijska uprava za ceste  omogućava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da putem Elektroničkog oglasnika javne nabave iznesu svoje primjedbe i prijedloge za poboljšanje sadržaja prijedloga dokumentacije o javnoj nabavi.

 

   

  Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 3252 (kroz naselje Bodegraj)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 02. kolovoz 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora


      Predmet nabave - OGradnja dionice lokalne ceste L 42046 između naselja Mala Kopnica u Novi Grad


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 14. kolovoz 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora


          Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste L 42036 (između naselja Kaniža i Bebrina)


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 14. kolovoz 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

    Predmet nabave - Radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Brodsko-posavske županije za razdoblje od 01.10.2019. do 31.12.2012. godine


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 17. lipanj 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora


   Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici lokalne ceste L 42036 između naselja Bebrina i Slavonski Kobaš


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 15. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora


      Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4210 od naselja Trnjanski Kuti kroz Kutsku šumu


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 15. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

 
     Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4139 između Cernika i Šagovina Cernička


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 22. ožujak 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora

 

  Predmet nabave - Obnova kolnika na dionici županijske ceste Ž 4100 u naselju Srednji Lipovac


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave

o   Obavijest o nadmetanju

o   Rok za dostavu ponude: 05. travanj 2019. godine do 10:00 sati

o   Dokumentacija o nabavi

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

o   Odluka o odabiru

o   Ugovor

o   Obavijest o dodjeli ugovora 

Nalazite se ovdje: Home Arhiva Arhiva podataka Javna nabava 2019