.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

POVRAT NAKNADE ZA CESTE

Sukladno članku 6. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plača pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 130/12), vlasnik koji odjavi svoje vozilo ima pravo  na povrat dijela plaćenog iznosa naknade, uz pisani zahtjev koji podnosi Županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave vozila.

Dokumenti potrebni za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta – ODJAVA VOZILA
- potvrda o odjavi vozila /MUP/

- prometna dozvola, original

- kada je u pitanju izvoz – preslika carinske deklaracije

- potvrda o obračunu i naplati godišnje naknade izdana od strane STP, original 
- obrazac
Zahtjev za povrat godišnje naknade (PDF download) ------- obrazac (WORD download)

-broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

 

Pravo na povrat naknade za ceste imaju invalidne osobe na temelju Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ( NN 136/11 )  uz rješenje od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Dokumenti potrebni za ostvarenje prava na oslobođenje plaćanja godišnje naknade su:

- potvrda o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta (u originalu)
- prometna dozvola ( original na uvid )
- broj tekućeg/štednog ili žiro računa; u slučaju pravne osobe karton deponiranih potpisa

- rješenje o invalidnosti (koje donosi Ministarstvo)
- obrazac «Zahtjev za povrat godišnje naknade» ( PDF download) ----- obrazac (WORD download)

 

Postupak izdavanja Rješenja ministarstva sukladno  Pravilniku o postupanju i načinu ostvarivanja prava na oslobođenje pačanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

 Osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),

– rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili

– rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:

– nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili

– nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

Nakon provedenog postupka u kojem utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

 

 Sve informacije o povratu naknade na tel. broj : 035/400-581 , gđa Vesna Polić.

Nalazite se ovdje: Home Propisi Pravilnici Povrat naknade za ceste