.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 

eRAČUN OBAVEZAN U JAVNOJ NABAVI ! Obavijest poslovnim partnerima

 Zaprimanje eRačuna u javnoj nabavi

 

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) javni naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

 

Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora i/ili narudžbenica proizašlih iz postupaka jednostavne nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radove procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (SL L 133, 6. 5. 2014.); te Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1870 od 16. listopada 2017. o objavi upućivanja na europsku normu o elektroničkom izdavanju računa i popisa sintaksi u skladu s Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 266, 17. 10. 2017.)

Svi gospodarski subjekti koji Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije, isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom (2014/55/EU), za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i gospodarski subjekti koji s njima posluju. Skrećemo pozornost da račun poslan elektroničkom poštom u PDF formatu nema status elektroničkog računa u smislu ovog Zakona. U skladu s naprijed navedenim nakon 01. srpnja 2019. godine Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije neće zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje računa koji nisu izdani u skladu sa Zakonom.

Člankom 6.st.2. definirano je da su javni naručitelji obvezni usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskog agenciji (FINA). U skladu s navedenim, Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije zaprima elektroničke račune putem FINA web servisa e-Račun za državu.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na FINA - inim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.

 

      TEKST ZAKONA NN 94/2018

 

 

Nalazite se ovdje: Home Propisi Zakoni i propisi Važniji propisi E-račun - zakonska obaveza