.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

   

Predmet nabave - 


o   Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave -- doc  -- pdf

o   Obavijest o nadmetanju  --  pdf

o   Rok za dostavu ponude: 

o   Dokumentacija o nabavi  -- pdf  -- doc

o   Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  -- pdf

o   Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  --  doc

o   Odluka o odabiru   -- doc  

o   Ugovor   -- pdf  

o   Obavijest o dodjeli ugovora  --pdf


 

Nalazite se ovdje: Home Javna nabava Javna nabava Izvješće o javnoj nabavi 2022