.

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI 

Kao tijelo javnog sektora, Županijska uprava za ceste Brodsko – posavske županije dužna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište Županijska uprave za ceste Brodsko-posavske županije na adresi http://www.zuc-bpz.hr.

  

Status usklađenosti

Mrežna lokacija http://www.zuc-bpz.hr nije u potpunosti pristupačna i usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Objava originalnih dokumenata sa potpisom je do donošenja zakona bila skenirana . Skenirane dokumente nije moguće sa čitačima teksta čitati. Nove objave će sadržati word dokument pored skeniranog dokumenta koje čitaći teksta mogu čitati.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Županijska uprave za ceste Brodsko-posavske županije korisnici mogu uputiti kontakt osobi – Ana Tomac Hradovi:

  • e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • telefonom: +385 35 400-577
  • telefaksom: +385 35 444-252
  • poštom: Uprava za ceste Brodsko – posavske županije, I. Gorana Kovačića 58, 35000 Slavonski Brod

Uprava za ceste Brodsko - posavske županije dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom, Županijska uprava za ceste Brodsko - posavske županije nastojati će odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana. 

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Nalazite se ovdje: Home Propisi Izjava o digitalnoj pristupačnosti